MAT Pi KOLEJi

Türkiye'nin ilk ve tek Matematik Okulu

MAT Pİ KOLEJİ

Türkiye'nin ilk ve tek Matematik Okulu Mat Pi Koleji başarıyı, matematik ekseninde ilmek ilmek işleyerek, düşünceyi sayı ve şekil gibi kavramlardan çıkarıp matematik analiz ve mantıksal çözümlemeler yaparak kazandırıyor.

Ankara Eryaman bölgesinde faaliyet gösteren okulumuz matematğin insan hayatının her alanında olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da çok yönlü olarak anlama, yorumlama, sorgulama ve sorunları çözebilme açısından önemini öncelikli sayıyor.

Mat Pi Koleji instagram ve facebook hizmetleri aracılığı ile okulumuzun dijital konumunu güçlendirmek amacı ile içerik yönetim hizmeti sunuyoruz.

  • Mat Pi Koleji
  • 21 Ekim, 2020
  • Sosyal Medya Yönetimi
  • Instagram